E-FAKTURA


Przejdź na e-faktury - wspólnie zadbajmy o środowisko!

Faktury elektroniczne to liczne zalety i korzyści nie tylko dla Ciebie, ale także dla środowiska. E-faktura to przede wszystkim wygoda oraz łatwy i szybki dostęp- możesz ją przechowywać na dowolnym nośniku danych. Faktury elektroniczne spełniają wszelkie wymogi formalne i prawne na równi z fakturami w formie tradycyjnej.


ZGODA NA E-FAKTURĘ


Już dzisiaj dołącz do grona świadomych Klientów. Wypełnij poniższy formularz* i kliknij WYŚLIJ!

* Porozumienie zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


DANE DO FAKTURY